VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

John Eccles Neurofysiolog (Nobelpriset 1963)
Jag vidhåller att det mänskliga mysteriet förringas på helt otroligt sätt av den Vetenskapliga reduktionismen, med dess anspråk att till sist kunna förklara hela den andliga världen som mönster av hjärnaktivtet. Denna tro måste klassas som vidskepelse. Vi måste inse att vi är andliga varelser med själar som existerar i en andlig värld, i lika hörgrad som vi är materiella varelser med kroppar och hjärnor som existerar i en materiell värld.

Banner

Vägledning

När ?

Vi har själva all vägledning som vi egentligen behöver för att ta oss genom livet och dess motgångar och medgångar. All information vi behöver finns inom oss och har alltid funnits där. För att uppfatta och ta till oss den, så behöver vi vara i kontakt med vårt inre. Denna kontakt kan ibland vara svår att hålla fast vid när det händer mycket i livet och det finns för lite tid att rannsaka sig själv.


Medial vägledande samtal

Jag använder min intuition för att hjälpa personer med förstå och gå vidare med sin livssituation. Genom att skapa insikt och medvetenhet, om vad som är dina styrkor och hur du bäst skall kunna använda dem samt hur du skall få din balans i livet.

Målsättningen kan vara att finna en djupare mening och stabilare plattform i tillvaron genom ökad självkännedom på djupare plan. Målet kan även vara att finna rätt väg i din personliga utveckling eller i ditt existentiella sökande.

Jag arbetar främst med medial vägledning genom personliga mediala konsultationer och använder då intuitionen och delvis kontakten med andra sidan, för att få information och hjälp samt förmedla budskap. Som ett komplement använder jag även Tarotkort för att avleda min egen roll och för att det ska vara tryggare för dig som klient.

Den intuitiva kontakten kan upplevas på olika sätt för mediala människor. För mig är det främst klartseende och klartkännande.

Du kanske befinner dig i en jobbigare period och behöver stöd och hjälp. Det kan vara sorg och saknad efterdina nära och kära som gått bort, som du behöver bearbeta för att komma vidare i ditt liv.

Min främsta uppgift är att ge insikt om, att den andliga världen förekommer samt att vi på något sätt fortsätter att existera efter vårt fysiska liv.

Jag gör även hembesök för husrensning när det finns anledning till det.


Jag är medlem i mediumförbundet och följer deras etiska riktlinjer, Mediumförbundet

Mediumförbundet

Tirips Jag är diplomerad och utbildad av Jörgen Gustafsson, Tirips

Om du vill ha mer information kontakta mig
telefon 0708-700 445 eller skicka e-post janne@mindkey.se

Erbjudande