VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Sigmund Freud
Om jag tidigare hade förstått hypnosens styrka hade jag aldrig uppfunnit Psykoanalysen

Banner

Terapi

När ?

Allt du tänker, känner och gör som är negativt för dig, är en form av självdestruktivt handlande. Du kanske upplever starka känslor och behov som plötsligt kommer över dig. Du kanske vill börja träna, sluta röka eller gå ner i vikt men lyckas inte hela vägen. Du kanske söker tröst i mat eller sötsaker eller dämpar dina känslor med alkohol när du är stressad, nedstämd eller upprörd. Då kan det vara känslominnen från barndomsupplevelser eller från trauman, sorg eller saknad, som gör sig påmind. Då kan du behöva hjälp.

Varför ?

Vår barndom och livserfarenheter påverkar oss känslomässigt och mentalt på olika sätt. I grund och botten är många av våra bekymmer och sjukdomar samt olika former av stress och rädslor. Skapade av negativa känslor och upplevelser under vår barndom och uppväxt. Dessa upplevelser lagrar vi i vårt undermedvetna sinne. Dessa minnen skapar fysisk och mental stress i vårt cellsystem och störningar i kroppens energisystem.

När vi inte tar hand om våra känslor och tankar, när vi håller våra känslor inom oss och stänger in dem så förvärras våra symptom. Det kan yttra sig i form av spänningar, värk, oro, ångest, nedstämdhet och sjukdomar.

Under barndomen och ungdomsår lägger vi även grunden till vår omvärldsuppfattning och vår självbild, samt mycket av våra värderingar.

Förminskande, värderande eller dömande ord från föräldrar, andra betydelsefulla vuxna eller skolkamrater sätter djupa spår. Det är kraftfulla suggestioner, förslag, till ditt undermedvetna sinne. Det är där alla minnen och upplevelser lagras och som kan ställa till problem senare i livet.

Det finns omfattande studier och forskning som bekräftar hur trauman och stress påverkar vårt immunsystem som i sin tur påverkar vår hälsa och livslängd negativt.

Beroende på dina upplevelser och erfarenheter i livet så kan du ha fått mer eller mindre begränsande övertygelser och uppfattningar om dig som individ. Att som barn fått uppleva otrygghet eller brist på kärlek och bekräftelse kan också påverka dig mer än du är medveten om.

Detta avspeglar sig sedan i din självuppfattning och ditt egenvärde samt självkänsla, liksom din inre trygghet och självrespekt. Det påverkar i sin tur din livsföring och dina sociala relationer samt din mentala hälsa. Vad du tänker om dig själv, Vad du framför om dig själv inför andra, egna uppfattningar om vad andra tänker om dig etc.


Hypnoterapi

Hypnos är ett fullständigt normalt mentalt och fysiskt avslappnande tillstånd, som hjälper dig att komma i kontakt med ditt undermedvetna sinne och dina känslor. Hypnos innebär inte att man är sovande, utan det är endast ett tillstånd, där man är fullständigt koncentrerad till sitt inre och har full kontroll på allt som sker, ingen kan ske mot din egen vilja.

Hypnoterapi är en mycket kraftfull process där man letar efter orsaken till ett problem, ofta en händelse i barndomen. När man hittar ursprungskänslan och själva kärnan till emotionenså utnyttjas olika terapiprocesser för att skapa och uppnå djupgående förändring.

De begränsande övertygelser som klienten haft om sig själv kan plötsligt förändras genom nya insikter och en ny förståelse för sig själv. I den processen sker en direkt omdirigering som frigör och släpper negativa känslor och energier.

Det öppnar upp för nya känslor av inre trygghet, kärlek, självrespekt och acceptans och du blir mottaglig för nya, positiva och stärkande suggestioner som frigör dig från dina tidigare upplevelser och symptom. Och med samtal stärker vi ytterligare din förändring.

Ibland kan våra blockeringar hos oss som individer vara väldigt djupgående, och då kan en djupare regression vara lösningen, för att skapa förståelse och insikt.

Eller du kanske föredrar samtal och suggestionsterapi, för att minska din oro, rädsla, tomhet eller för att skapa en förändring.


ICF Vi är certifierade och medlemmar i National Guild of Hypnotists och följer deras etiska riktlinjer

Välkommen att ringa Janne för en kostnadsfri konsultation på
telefon 0708-700 445 eller skicka e-post janne@mindkey.se

Erbjudande