VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Mind Key
Varje individ är unik i sin egen egen natur. Det är min uppgift att hjälpa varje behövande människa på sin väg till förändring..

Banner

Om mig

Janne och är grundare av företaget MIND KEY.
Mitt starka intresse är att få hjälpa andra människor och göra skillnad i deras liv. Jag har i princip under hela mitt vuxna liv fördjupat mig människors sinnen, beteende och natur. Jag ser varje individ som unik. Vi är alla värdefulla personer, som består av en inre kraft och förmåga att nå vår yttersta potential och våra mål. Det är min uppgift att hjälpa varje behövande människa på sin väg till förändring. Jag är verktyget som hjälper dig och ger dig stöd på din resa.

Under mitt ordinarie snart 30 åriga yrkesverksamma liv, inom teknologiska fackområdet har jag arbetat som konsult, projektledare och chef. Jag har även varit verksam för utbildningar, utvecklings- och kvalitetsteam m.m.och deltagit i ledningsorganisation. Jag har även under många år medverkat som styrelsemedlem i ideella organisationer, bl.a. organisation som främjar samhällsutvecklingen och utbildning för yngre generationer samt en organisation som stödjer, hjälper och förbättrar villkoren för individer med särskilda behov.

Att förbättra de humanistiska villkoren för varje människa och se alla individer som jämlika med egenvärde, har alltid varit mitt stora intresse.

Jag tror att varje människa har en förmåga göra en förändring i sitt liv och med god vägledning samt stöd, så kommer man att lyckas, vi behöver bara någon som visar oss vägen.

Jag hoppas få glädjen och förmånen att få möta just dig!
Om du vill ha mer information kontakta mig via janne@mindkey.se
eller ring 0708-700 445.

Erbjudande