VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Okänd
If you don´t dear to jump you will remain on the same spot..

Banner

Coaching

Vad är coaching?

Coaching är ett partnerskap med klient i en kreativt och utmanande tankeprocess som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Med andra ord tankeprovocerande utvecklande samtal och övningar som stödjer dig att uppnå dina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra dagens situation till något bättre. Coachens uppgift är att stödja klienten i utvecklingsprocessen. Tid ges för reflektion, där jag hjälper dig att bli medveten om dina valmöjligheter och få dig att tänka i nya banor och ta ansvar för din situation.

Coaching är inte terapi där vi blickar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån nutid och fokuserar på att hjälpa dig framåt med framtiden i fokus med inriktning på lösningar, mål och möjligheter. Handlingsplan är ledord i coaching, där fokus ligger på frågeställningar som: ”Hur ser det ut idag?”, ”Vart vill jag?”, ”Hur ska jag nå mitt mål?


Hur?

Ett av coachingens grundfundament är att individen själv har svaren, men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. För att hitta våra egna svar kan vi behöva sätta ord och reflektera över våra tankar, upplevelser samt känslor. Coaching är ett samarbete där du ansvarar för dina val och dina handlingar. Coachens ansvar är att utifrån ett aktivt lyssnande ställa utvecklande frågor, ge förslag på övningar och ge dig utmaningar för att underlätta för dig, att få nya perspektiv samt nya sätt att tänka och handla.

Då förändringar sker på det inre planet med känslor och värderingar samt även på det yttre planet med attityd, handlingar och beteende samtidigt. Då blir förändringen välgrundad och förutsättningen för en hållbar förändring ökar. Därför jobbar vi i coachingen med båda dessa aspekter av förändring


När?

Det talas mycket om att motionera och äta rätt för att vi skall må bra och hålla oss friska. På det mentala och själsliga planet är detta minst lika viktigt. Då vi tänker goda tankar, tänker nya tankar och vågar formulera vår längtan för att nå våra mål. Kan vi också ta stegen mot nya handlingar och ökad livskvalitet.

Coaching är en väg då du vill skapa eller hantera förändringar. Du kan en dag besluta att göra en förändring för att du önskar dig någonting annatoch för att du är värd detta. Denna förändring kan handla om olika aspekter av livet, privat eller yrkesmässigt.


Coaching berör frågor i livet och frågor om livet

  • Vill du växa som människa?
  • Vill du stärka din självkänsla?
  • Vill du få bättre balans i livet?
  • Står du inför val i livet?
  • Vill du utveckla dina relationer?
  • Vill du skapa ny inspiration i livet och arbetslivet?
  • Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?
  • Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?

Genom att byta perspektiv på dina egna föreställningar skapar du nya möjligheter..


ICF Jag är ICF diplomerad coach och följer deras etiska riktlinjer

Välkommen att ringa Janne för en kostnadsfri konsultation på
telefon 0708-700 445 eller skicka e-post janne@mindkey.se

Erbjudande