VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Tao enligt Puh
När man tänker för mycket så kan man ibland skapa problem som inte fanns där från början..

Banner

Din trygghet

När du bokar en session hos mig på MIND KEY
kan du vara fullständigt trygg:

  • Tystnadsplikt enligt offenlighets- och sekretesslag (2009:400).
  • Innehar F-skatt.
  • Innehar behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.
  • Certifierad Hypnoterapeut - utbildad av Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer och Hypnoterapeuter (SAHH.)
  • Certifierad genom i NHG (National Guild of Hypnotists) som är världens
    störstamedlemsorganisation för professionella hypnotisörer och hypnoterapeuter.
  • Diplomerad Coach - ICF (International Coach Fedration) utbildad av CoachCompanion.
  • Diplom utbildning Lagar, Etik & Regler för teraputisk verksamhet.
  • Diplom utbildning Kommunikation och ledarskap Dale Carnegie.

Diplom

Vi utgår alltid från klients bästa och anser vi att inte har rätt kompetens för att hjälpa dig, så föreslår vi en annan terapeut eller hänvisar dig vidare till t.ex. vården eller psykiatrin.


Information

All information som presenteras på hemsidan är upprättat av oss och vi återger de kunskaper och den information som vi har. Vi ger de rekommendationer, tips, råd och verktyg som vi har kunskap om. Det är däremot upp till varje persons egen bedömning och ansvar att använda denna information och vi kan inte ta ansvar för hur denna information används.

All information som ges av MIND KEY och alla sessioner hos Mind key, ska ses som ett komplement till eventuell ordinarie medicinsk vård. Rådfråga alltid din läkare eller psykolog om du är osäker.

GDPR

Janne Mujunen är personuppgiftsansvarig. Vid terapeut sessioner sparar vi: ert namn, e-mailadress, telefonnummer så att vi kontakta er, om vi behöver nå er. Vi för mindre anteckningar under våra sessioner och kortfattad information om vad ni vill ha hjälp med, vi spelar digitalt in våra session efter överenskommelse. Allt arkiveras inlåst i 2 år. Anteckningarna använder vi för att förbereda oss, inför eventuella kommande sessioner. Ni har rätt att kostnadsfritt ta del av de personliga uppgifter som vi har sparade om er, efter skriftlig förfrågan till oss.

Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.
Du når mig på janne@mindkey.se eller på 0708-700 445.

Erbjudande