VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Albert Einstein
Jag måste vara beredd att ge upp vad jag är, för att kunna bli vad jag kommer att vara..

Banner

Utveckling

Vill du personligen utvecklas?

Majoriteten av svenska folket svarar ja på den frågan. Känner du att du utvecklas? Majoriteten av svenska folket svarar nej på den frågan.

Faktum är att personlig utveckling inte kommer utav sig själv, utan man måste anstränga sig för att få en positiv och god personlig utveckling, vilket väldigt få personer tar sig tid att göra.

Allt för många personer tror att det är en process som kommer av sig själv. Många människor har uppfattningen att, om jag bara kan få in mer i mitt liv så blir jag tillfreds. (Om jag bara får rätt partner, det arbetet, den bostaden, den tillvaron etc.) Det är en fullständigt fel illusion och kommer bara ett ge dig kortvarig tillfredställelse.

Det är endast genom Inre förändring och kunskap som du utvecklar dig som individ och skapar en tillfredställande verklighet. Att utveckla sig personligen är ett livslångt lärande, men inte nödvändigtvis en svårt procedur att få igång. Allt handlar i grund och botten om självkännedom och kunskapen om var du som individ befinner dig och vart man vill uppnå

Jag rekommenderar starkt att du ger dig en chans, för upplevelsen att utvecklas som person, är den viktigaste investering du gör i ditt liv. Du kommer att ge dig in på din livs resa och du kommer som person att få kunskap och insikt som du aldrig kunde föreställa dig.


Vad är personlig utveckling?

Det är egentligen väldigt svårt att definiera personlig utveckling, och det är väldigt individuellt, eftersom varje person har olika kunskaper och erfarenheter. Men syftet för personlig utveckling är att lära känna sitt inre bättre, din självkännedom och utveckla sig själv till den du egentligen är och samtidigt nå din högsta potential som människa.

Mindre stress - Du kommer att kunna påverka din stressfaktor, minska den vardagliga stressen och därmed stärka immunförsvaret för stressrelaterade sjukdomar.

Bättre resultat - Du kommer att kunna motivera dig själv, skapa realistiska mål och balansera din prestationsförmåga och stärka dig själv för att bemöta livets alla utmaningar.

Bättre självförtroende - Du stärker din självkänsla, självbild och därmed ditt självförtroende och våga vara dig själv, precis som du är.

Ökad medvetenhet - Du kommer att leva mer här och nu, och se det som är viktigt i livet, du kommer att kunna släppa oro, rädslor och se allting i större sammanhang som ger dig en inre trygghet.Du kan manifestera dina mål och planera för framtiden, men du kommer mer att leva i det innevarande ögonblicket.

Ökad kreativitet - Du kommer att bli mer nyfiken och vill lära dig mer om områden och ämnen som du tidigare inte hade kunskaper om. Generellt utvecklas din kreativitet i samband med din personliga utveckling, när du får ett annat perspektiv på tillvaron.


Hur?

Genom att förändra ditt mentala perspektiv, vilket innebär att vi hjälper dig att förstärka ditt självförtroende, förbättra självkänsla, motivationen, medvetenheten och öka kunskapen, insikten.

Vi utgår från din målsättning och lägger upp en handlingsplan från var du befinner dig personligen och hur din livssituation ser ut. Det viktigaste är att du har bestämt dig och har viljan att genomföra en livsförändring, samt att du tar egna initiativ, för det är du som genomför din utveckling. Vi stödjer dig fullständigt på vägen i din förändring.


Vi hjälper dig med

  • Personligt ledarskap
  • Självkännedom
  • Tillit till dig själv
  • Medvetenhet
  • Kunskap
  • Insikt
  • Mental träning
  • Stresshantering

Du behöver inte ens fundera. Din personliga utveckling är den viktigaste investering du gör i ditt liv. Påbörja din utveckling - ring 0708-700 445, eller skicka e-post: janne@mindkey.se

Erbjudande