VI HAR ALLA EN MÖJLIGHET
Profil

Min uppgift är att hjälpa varje behövande människa med sin väg till förändring.

Mind Key
Man kan inte leda andra, om man inte kan leda sig själv..

Banner

Företag & Organisationer

Vi på Mind Key hjälper och stödjer företag och organisationer med humant ledarskaps- och organisationsutveckling, främst kulturell utveckling. Som genomförs I form av workshops eller föreläsningar och utbildningar samt med individuellt stöd.


Ledarskap

Själva ledarskapet är ett beteende i ett sammanhang som föds främst av värderingar och attityder. I en organisatoriskt- eller social kontext är det ens förmåga att få personer att sträva mot samma målbild och vision.

Detta verkar ganska självklart och enkelt och för vissa individer faller det ganska naturligt, men är dock ett livslångt bejakande.

Det viktiga är att man i en organisation förstår och skiljer på benämningen av chef- samt ledarskap. Chefskap är formell position i en organisation och är till för att, personer i organisationen ska följa dess regler och förordningar samt utföra sin uppgift. Chefskap har per definition inget med ledarskapsförmåga att göra.

Ledarskap är en individuell egenskap, som kräver enorm insikt om individens självbild och identitet. Man kan inte leda andra, om man inte har förmågan att förstå- och leda sig själv i ett självledarskap, det är själva essensen i all ledarskap. Det är viktigt med individens egen förmåga till personlig utveckling och insikten om sin omvärld.

En god förmåga till ledarskap är att vara genuint intresserad av människor och släppa alla självcentrerade individuella intressen.


Kultur

Organisationens kultur är definitivt den viktigaste kärnan i alla företag och organisationen, det är organisationens personlighet. Dess innersta väsen som Ingvar Kamprad uttryckte det.

Utan en väl definierad och manifesterad kultur så finns ej något levande i organisationen.

De flesta anser att kulturen är något som skapas av sig själv, allt eftersom strukturer och processer fungerar i organisationen. Det är totalt fel uppfattning, kulturen är något som måste manifesteras av organisationen och det är först när strukturer harmoniserar med kulturella aspekter, som allt är i balans i organisationen.

För att kulturen ska kunna existera på ett värdefullt sätt, så bör den vara väl förankrad i organisationens vision, mission och mål samt värderingar.


Vår uppgift är stödja er, i er förändring!

Om ni önskar mer information, tveka ej att kontakta oss
telefon 0708-700 445 eller skicka e-post janne@mindkey.se

Erbjudande